1923 Schoolreisje naar de watertoren

Na de invoering van de leerplichtwet in 1901 werden ook schoolreisjes georganiseerd. Kinderen vanaf 6 jaar spaarden ervoor door elke week aan de meester een cent te geven maar de kleintjes in IJmuiden gingen naar de watertoren. Trots aan de Voet van de Watertoren; 100 jaar geleden In 1923 zat een groepje kleuters vol verwachting …

Oorspronkelijke bouwconstructie

Op een vierkant grondplan opgetrokken watertoren. De torenschacht bestond uit een gewapend betonskelet van twaalf buitenkolommen en vier binnen kolommen, onderling op vijf niveaus verbonden door vloeren en koppelbalken. Deze constructie was gedeeltelijk in het zicht gelaten en gedeeltelijk bekleed met decoratief stucwerk. De openingen tussen de constructie waren voorzien van gecementeerd baksteenmetselwerk, dat aan …

Geschiedenis

Begin 1900 was er in veel gemeenteraden in regio Kennemerland discussie over het aanleggen van een waterleidingnet. In 1896 was de Amsterdamse Duinwater Maatschappij overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Na Den Helder (Marinestad) was Haarlem in 1898 de derde stad in Noord-Holland die een eigen waterleiding verwierf. Het water voor de omgeving Haarlem kwam uit …